+47 916 19 311 aleksander@millang.com
Velg en side

Statens innkrevingssentral

Jeg jobbet som informasjonssjef for en av landets mest innovative og digitaliserte offentlige etater. Under følger utdrag av det jeg gjorde.

Prosjektet En Fremtidsrettet Innkrevingsportal

Nettsiden til Statens innkrevingssentral (Sismo.no) ble lansert i 2012 som på den tid revolusjonerte selvbetjent innkreving og gjeldsbetjening.

For å imøtekomme et stadig endret brukerbehov må man rendyrke konsepter som selvbetjening, tjenestedesign og plattformtilpassning. Derfor presenterte jeg et prosjektforslag i 2017 om å tilpasse hjemmesiden reelle og testet brukerbehov. Vi undersøkte og intervjuet flere brukere og laget et helhetlig forslag som skulle endre det offentliges innkrevingpraksis. 

Målene var:

  • Generisk (kravuavhengig og skalerbar) innkreving under Skatteetaten
  • Nye muligheter for motregning og en bredere portefølje
  • Forenklet, fornyet, mobil først
  • God flyt for brukeren også mellom aktører
  • Gjør det som er best for brukeren

Foredrag for regjeringsrepresentanter i Nord Irland

Malcolm Beattie fra The Departement of Finance (Nord Irland), Public Sector Reform Division inviterte oss til workshop, på bakgrunn av at Nord Irland så på hvordan de kunne effektivisere innkrevingen sin. Innkreving i Nord Irland var fraksjonert utover ulike departement og enheter, og de ønsket inspirasjon og innsikt i hvordan det kunne gjøres.

Blant de 30 deltagerne på seminaret var; Cabinet Office (UK), Bearing Point (int. konsulentselskap), Indesser (UK, privat leverandør), Departement of Public Expenditure and Reform (Irland) og representanter for de fleste andre departementene.

Årlig kundeseminar for offentlige oppdragsgivere

Statens innkrevingssentral hadde behov for en arena hvor de kunne dele erfaringer og best praksis om innkreving, samtidig hvor vi kunne ta vare på kundene våre og muligens tiltrekke oss flere. Vi begynte i det små i 2010 med å samle de største oppdragsgivere for Statens innkrevingssentral på Mo i Rana, men endte opp med å være en arena for alle oppdragsgivere og andre som var interessert i offentlig innkreving, hvor vi holdt foredrag om utviklingsplaner og fremtidige strategier.

Statens innkrevingssentral sitt årlige kundeseminar.