+47 916 19 311 aleksander@millang.com
Velg en side

Skatteetaten

Jeg jobbet mindre med kommunikasjon og mye mer med digitalisering etter fusjonen mellom Statens innkrevingssentral og SKatteetaten.

Skatteetatens største digitaliseringsprosjekt på 10 år

I begynnelsen av 2019, frem til dagen jeg sluttet, jobbet jeg fullt i prosjektet for modernisering av innkreving. Divisjon innkreving i Skatteetaten krever inn 400 ulike kravstyper for opptil 50 oppdragsgivere, alt fra feilutbetalte ytelser fra NAV til misligholdte Lånekassenkrav og Skatteoppkreving. Divisjonen er ansvarlig for å sikre mye av statens økonomiske grunnlag og for 2019 var de totale inntektene, inkludert skatteregnskapet, cirka 1 300 milliarder kroner. 

Dersom Skatteetaten skal evne å ta ut ytterligere synergier i henhold til regjeringens intensjoner med samlingen av innkrevingsområdet i offentlig sektor, er det behov for effektivisering, automatisering og digitalisering. 

Ide- og innovasjonskonkurranse

Med bakgrunn i prosjektet jeg initierte i Statens innkrevingssentral, innsikten vi satt på av brukerbehov ifb offentlig innkreving og digitaliseringskompetansen forslo jeg et ganske ambisiøst prosjekt for å modernisere hele innkrevingsområdet i Skatteetaten. Resultatet ble et prosjekt vi kalte «Min Øk» (Min Økonomi) som skulle være en slags offentlig nettbank. Se video for mer info. Det var en pitche-video sendt til en idekonkurranse arrangert i  etaten. 

 

Merkevareprosjekt

Regjeringen la i sin beslutning om innlemming av Statens innkrevingssentral (SI) i Skatteetaten, tilgrunn at SI skulle fortsette som en egen enhet og beholde navnet. Helt siden innlemming av SI i Skatteetaten 1. januar 2015 har det imidlertid vært behov for å avklare bruken av merkevaren Statens innkrevingssentral og hvordan dette påvirker etatens kommunikasjon eksternt og internt.

Jeg jobbet tett med merkevareekspert Monna Nordhagen i Scandinavian Design og TRY reklamebyrå  i forslaget på merkevarearkitekturen til Skatteetaten.